opzet

Een beeld van waar ik voor wil g(st)aan.

Discovering the secret’, zo is de naam van het beeld dat model heeft gestaan voor mijn logo. Dat een plekje heeft gekregen binnen de praktijk. Het linkerdeel stelt een uil voor. Vanuit verschillende culturen wordt aan het gevleugelde dier van de nacht een duistere symbolische betekenis toegekend. Het vertegenwoordigt de onzichtbare krachten en machten. Rechts zien we een heel anders gebekte vogel. Een vogel die zich oriënteert in het licht en in het donker dus niet zoveel te zoeken heeft. Maar deze vogel heeft het dan toch aangedurfd dichter bij het mysterieuze wezen te komen. En kon zo tot de ontdekking komen dat er niets te vrezen valt. De kunstenaar heeft aan deze ervaring uitdrukking willen geven, zo is mij verteld.

Voor mij is er een mooie parallel met de opdracht waar wij voor staan als het tegenzit. Als we worden geconfronteerd met wat pijn doet, wat ons beangstigt, wat ons in greep heeft of de controle doet verliezen. We gaan graag recht op ons doel af en hoe doe je dat waar je geen hand meer voor ogen ziet? Gaandeweg kan er een verschil van dag en nacht groeien tussen hoe wij het zelf hadden gedacht en wat het leven ons brengt. Moeten we wel leren verkennen waar we graag voor weglopen. Daar is heel wat moed voor nodig! We zijn dan als de vogel die de confrontatie aandurft en te rade gaat bij wat er nog meer is. Uilen hebben de beschikking over een uitstekend zicht en kunnen de wereld van veel meer kanten bekijken. Ze draaien hun kop zo nodig bijna 270 graden om de eigen as! Ze horen zoveel beter. De uil staat ook symbool voor wijsheid en alles wat anders kan. De uil leert ons wat een verandering van perspectief kan opleveren.

In mijn leven ben ik regelmatig gedwarsboomd in het realiseren van mijn eigen plannetjes en door die confrontaties is er ook een diep weten gegroeid. Als wij ons leren verzoenen met de tegenstellingen die het leven rijk is brengt dat iets van grote waarde. En des te meer als we dat samen doen! Ik ben gebiologeerd door de vragen naar de betekenis en de zin van ons bestaan, waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Er gaat geen dag voorbij dat ik mij daarmee niet het liefst bezighoudt. Zo ben ik psychologie gaan studeren en zo blijf ik mij verdiepen in alles wat er zoal wordt gedacht en gevonden. Binnen de wetenschap en ook buiten de wetenschap. De ziel van de mens laat zich nu eenmaal niet vangen in harde bewijzen. Deze ontdekkingsreis door de innerlijke wereld is mij lief. Van alles wat ik in de 50 jaren onderweg heb geleerd wil ik van harte delen voor zover dat voor jou van waarde kan zijn in je worsteling met wat je dwars zit en niet te begrijpen is.

Na een jaar geneeskunde en mijn studie klinische psychologie aan de Universiteit in Nijmegen ben met veel genoegen werkzaam geweest voor het Integraal Kankercentrum en revalidatiecentrum het Roessingh in Enschede, als gz-psycholoog. Maar op een gegeven moment moest ik uitzoeken wat er nog meer is. Ik heb mijn baan opgezegd, ben opnieuw gaan studeren en heb van alles en nog wat onderzocht, beleeft en geleerd. De afgelopen 5 jaren heb ik door persoonlijke omstandigheden helaas niet de vereiste uren kunnen maken voor de herregistratie in het BIG-register, en om die reden mag ik mij voorlopig gz-psycholoog niet praktiserend noemen. Misschien ga ik alsnog het herregistratietraject in, misschien ook niet. Ik probeer mijn hart te volgen en het zal blijken waar dat mij brengt. Deze tussenfase stelt mij ook in de gelegenheid de vorm te zoeken die bij mij past. Ik zie mijzelf niet als de deskundige die jou leert hoe het moet. Ik probeer mij af te stemmen op wat jij nodig hebt, opdat jij weer op je innerlijk kompas leert vertrouwen en je horizon verbreedt. Ik probeer met inzet van de wetenschappelijke methodes en wat ik geleerd heb van het leven zelf je te sterken in je vertrouwen in je eigen kracht.