praktisch

U kunt zich rechtstreeks aanmelden bij de praktijk via de telefoon of via de mail.

We brengen de verschillende mogelijkheden in kaart, afgestemd op uw hulpvraag.
In het eventuele vervolgtraject werken we samen aan een oplossing.

Een kort en vrijblijvend kennismakingsgesprek behoort tot de mogelijkheden.

Ik ben lid van de beroepsvereniging van Psychologen (NIP) en aangesloten bij het NVPA (beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten) en het RBCZ (register beroepsbeoefenaren complementaire zorg).

Zorgverleners zijn wettelijk verplicht u te wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen. Via de onderstaande link vindt u de informatie over wat te doen als u niet tevreden bent over de geboden hulp:

https://nvpa.org/content/voor-clienten-1